Het geheim zit'm in de pasvorm!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Disclaimer

Artikel 11. Aansprakelijkheid en schade

    1. Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met 2FitHorses in overleg te treden om tot een oplossing te komen. 
    2. In geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de kant van 2FitHorses, is 2FitHorses altijd aansprakelijk.
    3. 2FitHorses kan niet aansprakelijk worden gehouden:
    1. Ben je een organisatie, dan is de aansprakelijk beperkt tot het volgende. De aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde. 2FitHorses is verder uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare en directe schade. Aansprakelijkheid van 2FitHorses, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.