Het geheim zit'm in de pasvorm!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

 

 

 

Algemene Voorwaarden webshop 2FitHorses©

 

 (versie maart 2021 versie 1.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord

 

Wat goed dat je dit document leest! Geen zorgen: het is best wat leesvoer, maar het zo makkelijk mogelijk gehouden.
Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden jij een aankoop in de webshop doet bij 2FitHorses. 

 2FitHorses is een eenmanszaak, vertegenwoordigd door Karin Toetenel. Karin is paraveterinair en in haar onderneming begeleidt zij klanten en paarden/pony’s door middel van bewegingsanalyes. Daarnaast traint en coacht zij haar klanten (opleiding tot BiomechanischFitten) en heeft zij een eigen productielijn met diverse exclusieve producten voor paarden/pony’s.

2FitHorses werkt met algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn enkel bedoeld voor de online verkoop van de eigen productenlijn via de webshop.

Hieronder lees je onder welke voorwaarden je bij 2FitHorses een online bestelling doet. Aan het einde van het document worden de begrippen toegelicht die je in de artikelen tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan.


Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven. 

 

Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk, schroom niet om je vraag te stellen! 

 

Hartelijk dank voor het vertrouwen in 2FitHorses door je bestelling.   

 

Groet,

 

 

Karin Toetenel

Eigenaar 2FitHorses

 

 

 

 

Bedrijfsgegevens en bereikbaarheid

2FitHorses

Parnashofweg 35 

2265 CP Leidschendam

 

 

 

Je kunt 2FitHorses op de volgende wijze bereiken: 

 

 

 

 

 

 

 

:     Facebook

 

 

 

 

Andere belangrijke info:


KvK-nummer : 56841957 

 

Btw-nummer : NL001276328B55

 

 

 

Gezellig als je wilt langskomen!
Dit kan op afspraak.

Artikel 1. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
  1. Soms zijn er specifieke algemene voorwaarden van toepassing op een product, maar dan gelden deze algemene voorwaarden ook. Zijn er dan tegenstrijdige voorwaarden, dan is de bepaling die voor jou het meest gunstig is van toepassing.
  2. Voordat je met 2FitHorses een overeenkomst op afstand sluit, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou elektronisch beschikbaar gesteld. Jij kunt deze voorwaarden dan op een eenvoudige manier opslaan op bijvoorbeeld de harde schijf van jouw pc of op een USB-stick (of een andere duurzame gegevensdrager).
  3. Mocht het nou zo zijn dat de voorwaarden niet zijn in te zien of te raadplegen voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dan vind je de algemene voorwaarden ook gewoon op de website www.2FitHorses.com. Of je stuurt 2FitHorses een mailtje naar [email protected]. 
  4. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. Met andere woorden; wat hebben wij bedoeld te regelen.  
  5. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. 
  6. Wij zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij is zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen leidend.
  7. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, zullen altijd in jouw voordeel worden opgesteld. Deze bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd, dan wel op zo’n manier dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 2. Aanbod

 1. 2FitHorses informeert je altijd wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen, wat het kost en of je het kunt ruilen, zodat je zelf een goede beoordeling kunt maken. 
 2. In elk geval informeert 2FitHorses je zodanig, dat voor jou duidelijk is wat jouw rechten en verplichtingen zijn als jij daadwerkelijk dit aanbod aanvaardt. Dit betreft in het bijzonder:
 1. Als 2FitHorses gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 2FitHorses kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties of gegevens, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Staat er een fout op de productpagina? Dan mag je ons daaraan houden. Behalve wanneer deze fout overduidelijk een blunder is en je dat van tevoren had kunnen weten natuurlijk.
 4. Het aanbod is zichtbaar via de productpagina op onze website/in onze webshop. Dit aanbod geldt ook als een aanbod. 
 5. Een aanbod is vrijblijvend. 2FitHorses heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment:
  1. De ontvangst van jouw bestelling wordt door 2FitHorses meteen met een mailtje bevestigd, als jij het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard. 
  2. Zolang 2FitHorses de ontvangst van jouw bestelling nog niet heeft bevestigd, kun jij nog onder de overeenkomst uit. Oftewel de overeenkomst ontbinden.
  3. Als je zakendoet met 2FitHorses zorgen wij voor een beveiligde web-omgeving. 
  4. Van 2FitHorses ontvang je alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze site. Bewaar in elk geval altijd de digitale bon goed. 

Deze informatie kun je in elk geval bij je bestelling verwachten:

 1. het postadres van de vestiging van de 2FitHorses waar jij met eventuele klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 2 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij 2FitHorses deze gegevens al aan jou heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 4. Herroepingsrecht

  1. Je hebt altijd 14 dagen bedenktijd. Oftewel de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. 
  2. De 14 dagen bedenktijd gaat in op de dag nadat jij het product hebt ontvangen.
  3. Tijdens de bedenktijd mag je het product uitpakken of gebruiken zoals je dat in de winkel zou doen. Gebruik je het product zodanig dat het niet meer in 'winkelstaat' is, dan kan het zo zijn dat je minder geld voor het product terugkrijgt.
  4. Het herroepen doe je binnen 14 dagen, na ontvangst van het product. Je geeft dan aan 2FitHorses door dat jij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Het melden van herroeping kun je te doen met behulp van het modelformulier (zie bijlage 1 Modelformulier voor herroeping). 
  5. Vervolgens ben je verplicht het product binnen 14 dagen retour te sturen, nadat je aan 2FitHorses hebt doorgegeven dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.
  6. Jij moet altijd kunnen aantonen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd. Bewaar dus ieder bewijs van verzending. 
  7. De koop is in ieder geval een feit, als de 14 dagen na ontvangst van het product om zijn. 

 

Artikel 5. Retourkosten 

 

  1. Als je de aankoop herroept, dan komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening. Met een retourlabel kun je de producten retourneren. 
  2. Mocht je al betaald hebben, dan krijg je dit bedrag natuurlijk terug. Dit doet 2FitHorses zo spoedig mogelijk, of in ieder geval binnen 14 dagen na herroeping. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product al is terugontvangen door 2FitHorses. Kun jij sluitend bewijs van complete terugzending laten zien, dan telt dat ook.  
  3. Terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt, maar we kunnen je ook om toestemming vragen voor een andere betaalmethode.

 

Artikel 6. Wat kun je niet retourneren?

 

  1. 2FitHorses heeft de mogelijkheid om het recht op herroeping in een aantal gevallen voor jou uit te sluiten.
   Voor de liefhebber; dit lees je terug in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek. 
  2. Het herroepingsrecht is in ieder geval uitgesloten voor:
 1. Maatwerkproducten of producten op specificatie van jou;
 2. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webshop geen invloed heeft;
  1. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als 2FitHorses dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Artikel 7. De prijs

  1. Alle genoemde prijzen van de producten zijn inclusief Btw.
  2. Het kan voorkomen dat er druk- en zetfouten zijn gemaakt bij de prijzen. Voor de gevolgen van (kennelijke) druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is 2FitHorses niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  3. 2FitHorses kan producten met variabele prijzen aanbieden. Deze prijzen zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt en waar 2FitHorses geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
  4. Verzending is gratis boven een aankoop vanaf € 100,--.  

 

Artikel 8. Conformiteit en Garantie

 1. 2FitHorses vindt dat jij uiteraard recht hebt op een goed product dat moet voldoen aan:
 1. de overeenkomst; 
 2. de in het aanbod vermelde specificaties; 
 3. aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid;
 4. en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 1. De garantietermijn van 2FitHorses komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
 2. De garantie geldt niet:

 

Artikel 9. Levering, uitvoering en annulering

  1. 2FitHorses vindt het belangrijk om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn en neemt jouw bestelling zorgvuldig in ontvangst en voert deze zorgvuldig uit!
  2. Je ontvangt de levering normaalgesproken binnen 2 tot 3 dagen op het (email)adres dat jij aan 2FitHorses hebt opgegeven. Dit is mede afhankelijk van de bezorgdienst. 
  3. 2FitHorses zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Het kan voorkomen dat wij jou akkoord vragen voor een langere leveringstermijn. 
  4. Je mag je geld terugvragen:

In plaats van je geld terug, kan 2FitHorses je ook een goed alternatief aanbieden. Zo'n vervangend artikel mag je altijd ruilen.
Je hebt in de genoemde gevallen geen recht op schadevergoeding.

  1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan je dus geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft je geen recht op schadevergoeding.
  2. Annulering van de opdracht anders dan in deze voorwaarden, is niet mogelijk.

Artikel 10. Betaling

  1. Omdat het gaat om de bestelling van een product, betaal je de verschuldigde bedragen vooraf. Maar je kunt ook kiezen voor betaling achteraf. Je kiest in de webshop zelf de betaalmethode. 
  2. Als er iets niet klopt in verstrekte of vermelde betaalgegevens, wil je dit dan meteen aan de 2FitHorses melden?
  3. In geval van wanbetaling, heeft de 2FitHorses het recht om redelijke kosten in rekening te brengen.

2FitHorses zal je wijzen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Blijft betaling alsnog uit? Dan ben je over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 2FitHorses kan de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 

2FitHorses kan ten voordele van jou afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11. Rechten van Intellectueel Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder bijvoorbeeld het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan 2FitHorses. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend 2FitHorses daartoe bevoegd. 
 2. 2FitHorses heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet. 

Artikel 12. Privacy

 

  1. 2FitHorses verwerkt persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
  2. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacy- en cookieverklaring van 2FitHorses. 

 

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. Heb je een klacht over 2FitHorses? Vervelend. Weet dat 2FitHorses haar best doet om klachten te verhelpen. Daar is onderstaande procedure voor in het leven geroepen.
 2. Inspecteer in elk geval de geleverde producten op gebreken direct na het moment dat de producten aan jou zijn geleverd. Onderzoek of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen wij hebben afgesproken. 
 3. Laat 2FitHorses in elk geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden, weten als je een klacht hebt.

Dit doe je zo: 

Stap 1: Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk.

Stap 2: Vergezel je klacht met een foto, indien mogelijk. 

Stap 3: Stuur je klacht per email naar [email protected].   

Stap 4: Uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de ontvangst van je klacht, krijg je antwoord van 2FitHorses. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.

Stap 5: Als 2FitHorses jouw klacht gegrond vindt, zal 2FitHorses een passende oplossing zoeken.

Stap 6: Je kunt een klacht over onze producten of service ook indienen bij de het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Maar we helpen je liever zelf. 

Artikel 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

  1. Van een geschil is sprake als één van ons dat stelt.
  2. Wij zullen ons beiden eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan hebben jij en 2FitHorses de mogelijkheid om een beroep doen op de rechter. Als je daarvoor kiest, vinden wij dat oprecht jammer. Maar we respecteren je keuze.
  3. De rechtbank binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 2FitHorses is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  5. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Tot slot 


Dit waren de algemene voorwaarden van 2FitHorses. Overzichtelijk, toch?
Hierna lees je nog de Definities en tref je het Modelformulier voor Herroeping aan. Mocht 2FitHorses in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, dan lees je dat op de website www.2FitHorses.com. 
We zorgen er sowieso voor dat veranderingen niet nadelig zijn voor jou!

 

Definities

2FitHorses staat voor simpele en duidelijke voorwaarden, maar we komen soms niet onder bepaalde (juridische) begrippen uit. Daarom worden deze hieronder toegelicht:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat jou in staat stelt om informatie die aan jou persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Denk aan e-mail, de harde schijf van je pc of een USB-stick;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping, dat 2FitHorses ter beschikking stelt wat je kunt invullen wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht;
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (ook wel particulier of consument genoemd);
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij je letterlijk op afstand een koop doet, zoals de aankoop via een webshop, postorderbedrijf of telefonische koop; 
 8. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 2FitHorses geen invloed kan uitoefenen. En waardoor 2FitHorses niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan: 
 1. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische of geautomatiseerde communicatie.
 2. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wij als partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 3. Vrijwaring:het behoeden of waarborgen van claims of anderszins aanspraken van derden.

 

Bijlage 1 Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

2FitHorses
Karin Toetenel
Hulsenboschstraat 37

4251 LR Werkendam

 


Ik deel je hierbij mede dat ik de overeenkomt betreffende de koop van het volgende (online) product herroep.

 

De bestelling is gedaan op : ………………… [Datum] (*)
of
De bestelling is ontvangen op  : ………………… [Datum] (*)

 

 

……………........................................................... [Jouw naam en achternaam]

………………………………………………………. [Jouw adres, postcode, plaats]

 

 

……………………………………………………….. [Datum ondertekening]


 

 

 

………………………………………………………

[Handtekening]

 

 

 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is